Affekt Design AB
Hem  |   Fördelar  |   Kontakt
Affekt Design AB

Fördelarna är många

Fördelarna med datorstöd i verksamheten är många; både de direkta och de indirekta fördelarna har stor positiv effekt på verksamheten, omsättningen, beläggningen och på hur verksamheten uppfattas av både medlemmar och sponsorer.

Genom en avskalad och skräddarsydd lösning blir det lätt att komma igång och lätt att lära sig. Besökarna på er hemsida får därmed en positiv upplevelse av klubben och kan snabbt och effektivt boka, betala medlemsavgiften, anmäla sig till träningen och mycket annat.

Spara tid och pengar åt klubben

EasySport™ kan spara mycket pengar åt klubben, eftersom bokningen kan styra både personers tillgång till hallen och belysningen på respektive bana. Genom att minska fusket, som ofta kan vara så stort som 20% av omsättningen, kan klubbens intäkter öka samtidigt som det onödiga slitaget minskar.

Genom att man från styrelsens eller ledningens sida har noggrann kontroll på verksamheten kan man minska svinnet, effektivisera den dagliga driften och minska behovet av personal på plats i hallen eller vid utebanorna.

Kontakta oss idag för en diskussion kring era behov och hur vi kan hjälpa er!

Demo

Kontakta oss för en demonstration. Vi sätter gärna upp ett system för er att testa, helt kostnadsfritt och utan något åtagande från er sida.

Bilder

  • Bokningen är väldigt enkel - klicka, bekräfta och klart!
  • Priset för en tid visas när man placerar muspekaren över en tid och bana.
  • Medlemsregistret går även att exporta till Excel. E-postutskick till alla eller valda medlemmar är alltid nära till hands.
  • Bokningsregler begränsar hur användare kan boka. Olika grupper kan ha olika regler.
  • Statistiken visar beläggning per sport och tid för optimering av prissättning och öppettider.