Affekt Design AB
Hem  |   Fördelar  |   Kontakt
Affekt Design AB

Om EasySport

EasySport™ utvecklas tillsammans med svenska tennisklubbar och andra idrottsföreningar för att uppfylla de behov som finns inom både mindre och s idrottsorganisationer.

Om ni ansluter er till EasySport™ kommer ni inte att beh�va anpassa verksamheten efter mjukvaran, eftersom mjukvaran istället skräddarsys efter verksamheten.

EasySport™ finns idag hos tennisklubbar, brukshundsklubbar och flygklubbar och har varit ig�ng utan avbrott sedan 2005.

Unika behov - unika l�sningar

Alla verksamheter �r unika även om det naturligtvis också finns många likheter. Vi �r av den best�mda uppfattningen att tekniken ska anpassas efter de m�nniskor som finns i organisationen och inte tv�rtom. D�rf�r kommer vi gemensamt, innan beställning, fram till en utformning som passar er så att ni får precis det som ni har behov - varken mer eller mindre!

Läs mer om möjligheterna

Rekommenderat av Tennis Syd

EasySport™ har leverats till svenska tennisklubbar sedan 2005 och finns idag både i mindre klubbar och i de riktigt stora.

Som enda boknings- och administrations-system i Sverige �r EasySport™ rekommenderat av Svensk Tennis Syd.