Användarvillkor
Som användare av detta bokningssystem ansvarar du för att dina användaruppgifter är riktiga och att de uppdateras vid behov.

För att kunna boka via internet kräver det att du har en fungerande e-postadress.
Det är av största vikt denna är aktuell då denna kommer att användas för kommunikation/erbjudande samt information om inställda timmar osv.

Är du under 18 år måste din målsman godkänna din registrering.

Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på lämpligt sätt.

Det är ditt ansvar om någon obehörig kommer över dina användaruppgifter och använder dem.

Payson AB ansvarar för den betalning som sker över Internet.

När du godkänt användarvillkoren har du möjlighet att boka de banor som klubben tillhandahåller.

 

Så här bokar du via internet till internetpris
1. Logga in med ditt användarnamn o lösenord
2. Välj datum
3. Välj tid
4. Välj bana
5. Genomför bokningen och betala
6. Logga ut (tänk på att invänta bekräftelse innan du loggar ut)

Vill du avboka en tid måste det ske senast 2 timmar före utsatt speltid. Vid avbokning senast 2 timmar före spel får du tillbaka beloppet som tillgodo på ditt bokningskonto att använda för dina framtida bokningar.

Vid avbokning senare än 2 timmar före utsatt speltid tillfaller pengarna klubben.

100kr i bonus vid insättning av 500 kr på bokningskonto

Du kan även sätta in pengar i förskott på ditt konto. Vid en insättning på 500 kr kommer ditt bokningskonto automatiskt att fyllas på med ytterligare 100 kr. Insättning kan du göra via ditt konto, då du är inloggad.

Pengarna återbetalas ej kontant utan är bundna till spel i klubben.

Gällande abonnemang ber vi er skicka en abon. förfrågan till: info@klubben.se så kontaktar vi er snarast möjligt.

Hur lagras dina personuppgifter?
Klubben för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information, erbjudanden och service via e-post, telefon, sms och utskick.

Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar kontaktar du oss via e-post på info@klubben.se . Du kommer då inte att ha möjlighet att boka banor via internet.

Klubben har rätt att stänga av dig som användare av detta bokningssystem utan förvarning.